Csillagösvény Békeegyetem

Segítsünk elõ bensõ békénkkel egy szebb holnapot!

 

 

A következõ szeminárium:

2011. január 15. szombat

10-18 óráig (Budapesten)

Témája: A civilizáció mellékhatási, avagy hogyan õrizzük meg egészségünket és józanságunkat egy mérgezett világban?

Vezeti: Labant Csaba békenagykövet

Milyen civilizációs mellékhatások leselkednek ránk, elektroszmog, mikrohullámok, rádió- és radarhullámok, génmanipulált ételek, módosított anyagok - s mely további, titkos tömegpusztító módszerek, Haarp, chemtrails, stb. Milyen reklámfogások próbálnak megfosztani a józanságtól, hogyan befolyásolnak ártatlannak tûnõ módszerek, s miképp hozhatunk létre egy tiszta világot?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Korábbi szemináriumok:

2010. január 10.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2009. január 10. szombat,

10-18 óráig (Budapest)

A szeminárium témája:

a bensõ béke és a konfliktusmentes kommunikáció

Vezeti: Labant Csaba békenagykövet

Vendégelõadó: Dr. Gaudi-Nagy Tamás európai jogi szakjogász

Elõadásának címe: A jog, a kommunikáció és a béke kapcsolata

 

 

 

 

 

A szeminárium helyszíne: Bp. IV. Újpest, Váci út 13.

az Andretti Üzletház elõadóterme

Jelentkezés: emailben a

csillagosvenyalapitvany@gmail.com

címen.

A pontos címet válaszemailben küldjük meg.

(Kérjük, írd meg a telefonszámodat is.)

A hallgatók fényképes tagsági igazolványt kapnak (ha küldenek egy igazolványképet emailben csatolva),

valamint CD-t és brossúrát.

Ezen eszközök és az egyéb költségek fedezésére adományjellegû támogatást kérünk, a javasolt összeg 4.000 csillagkrajcár (alapítványunk helyi pénzneme, 1 csillagkrajcár=1 Ft).

Várjuk mindazokat, akik szeretnének egy békés világot maguk körül, s ennek érdekében készek dolgozni önmagukon.

labant csaba labant csaba labant csaba labant csaba labant csaba labant csaba la
 

A Csillagösvény Békeegyetem

spirituális szabadegyetemként mûködik. Az oktatás mindenki számára nyitott, programjainkba bármikor bekapcsolódhatsz, nincs se kötelezõ óraszám, se vizsgák.

Célunk - nem az informatív ismeretekre - hanem a bensõ békére, spirituális tapasztalatokra, a bensõ bölcsességre, a lelki szabadságra és a szelíd nemzettudatosságra való oktatás.

Programjainkat különféle helyszíneken tartjuk, Magyarország mellett, Erdélytõl Indián keresztül Dél-Amerikáig többfelé szervezünk szemináriumokat, találkozókat, táborokat, melyekre szeretettel várunk.

Célunk egy olyan szeretetalapú nemzetközi közösség létrehozása, mely az örök emberi értékeken alapul.
Magyar kezdeményezés, minta, egy békés, boldog jövõ elõsegítéséért.

Meggyõzõdésünk, hogy csakis a bensõ békénk szelíd erejével tudunk békés világot teremteni magunk körül. Csakis õszinte példamutatásunkkal tudunk másokat is igaz életvitelre ösztönözni.

Nem politizálunk, nem áll szándékunkban beavatkozni a politikai, hatalmi erõk harcába, színjátékába. Meggyõzõdésünk, hogy a szívekben és a fejekben lévõ bensõ feszültség és zûrzavar az okozója minden külsõ problémának.

Támogatni, lelkesíteni szeretnénk abban, hogy a saját bensõ világodat békéssé varázsold…