Fõoldal
Írások
Programok
Fotók
Videók
CD-k, DVD-k
Elérhetõségeink
Csengõhangok
CSÖP-program
 
     
 

Európai turné - 2009. május-június

 
 
Csehország, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Ausztria
 
     
 
Csehország
 
     
 

Ada és Csaba Prágában a Science of Spirituality rendezvényén lépett fel a Vallások Világközösségének elnökének, Sant Rajinder Singh-nek a feleségét, Matat Rita Jit kísérték hangszeren.

A többezer fõs rendezvényen rendkívül családias hangulat uralkodott, nemcsak Európa különbözõ vidékeirõl, de más földrészekrõl is érkeztek hallgatók.

 

Prágában
   
   
 
Másnap Csabáék egy vidéki kisvárosba, Hradec Královébe utaztak, ahol Csaba egy régi barátja, az indiai származású Ajay alapította jógaiskolában léptek fel.
 
Békekoncert Hradec Královéban
 
     
 

Minden problémánk, fájdalmunk oka abban keresendõ, hogy elfeledkeztünk valódi önmagunkról. Olyanok vagyunk, mint az amnéziás királyfi, akinek palotája, kincsei, szolgálói vannak, ám minderrõl megfeledkezve õ az utcán koldul naphosszat a betevõ falatért.

 

Oly gazdag e Föld, hogy mindenkinek jutna bõségesen mindenbõl, ha életünket az örök értékek szellemében élnénk, ha a tisztesség, a jóság mércéjéhez igazítanánk értékrendünket.

A Hradec Králové-i jógaiskolában adott koncerten Csaba angolul megfogalmazott gondolatait tolmács fordította csehre. A dalok magyarul hangzottak el, tekintettel arra, hogy a hallgatóság közt egy magyar származású házaspár is helyet foglalt, akik sajnos már nem beszélik ezt a csodás nyelvet. Csaba bíztatta õket, hogy porolják le az évtizedek feledését s elevenítsék fel nagyszüleik anyanyelvét s adják tovább gyermekeiknek, unokáiknak is.

     
 
Olaszország
 
     
 

Csehországból Csabáék útja Milánóba vezetett, ahol a helyi meditációs közösségben adtak egy rövid mûsort, majd továbbutaztak Madridba.

 

 
Milánóban
 
     
 
Spanyolország
 
     

Ott többek közt egy irodalmi klubban, a helyi SKRM-nél, a Metafizika Központban, és az Ecocentroban adtak koncerteket, összesen hatot.

A lelki kincsek, a bensõ értékek kötnek össze mindnyájunkat - ezekre kellene összpontosítani, hogy életünknek értelme legyen. Ha felismerjük, hogy mindannyian egyazon nagy család gyermekei vagyunk, akkor testvéri szeretetben segítjük át egymást a nehézségeken.

 
 
Madridban, koncert az irodalmi körben
 
     
Példaképünkké válik a Teremtõ, a Mennyei Atya s a Befogadó, a Földanya. Õk önzetlenül megosztják velünk létüket, szeretetüket - az Õ vendégeik vagyunk a teremtésben.
 
Koncert a Metafizikai Központban
 
     
Bármely pontján éljünk is a világnak, az egyetemes örök értékek - ha magunkévá tesszük õket - minden téren segíteni fognak bennünket. Az élet törvényei nem ismernek sem határokat, sem kivételeket. Mindenki azt kapja, amit kiérdemel. Ha ártunk másoknak, akkor annak az árát az élet elõbb-utóbb úgyis megfizetteti velünk. Ám ha õszinte segítséget, elvárások nélküli szeretetet adunk embertársainknak, akkor az élet láthatatlan erõi szolgálatunkba szegõdnek, s megsegítenek minden helyzetben.
     
     

A Metafizika Központ lelkes közönsége két koncert után egy harmadikat is kitapsolt Csabáékból. Ez utóbbin már együtt énekelték mindnyájan a dalok refrénjeit s végül álló vastapssal búcsúztatták õket.

A felejthetetlen este után Csabáék továbbutaztak Franciaországba.

 
     
 
Franciaország
 
     
 
Még az éjszaka átkeltek a Pireneusokon, s a felkelõ Nap már az Atlanti-óceán partján találta õket.
     

Fontainebleauban

 

Párizsban meghallgatták három diplomázó operaénekes vizsgakoncertjét a konzervatóriumban, majd egy vidéki városban adtak rövid házikoncertet.

Másnap továbbutaztak Németországba, Münchenben lelkes hallgatóság várta békekoncertjüket.

   
Párizsi este
     
 
Németország
 
     
   
 
Békekoncert Münchenben
 
 

Csaba arról a bensõséges kapcsolatról beszélt, mely mindõnket összeköt az Örökkévalóval. Bár Õ mindnyájónkat egyformán szeret, a hozzá fûzõdõ kapcsolata mégis mindõnknek egyedi.

Egy személyes történettel példázta: amikor gyerekkorában egyszer kórházba került, s az élete forgott kockán, édesanyja lefizetve a kórházi nõvéreket maga is nõvérnek öltözve mindvégig a kórteremben maradt s az ott lévõ összes gyermeknek mesélt. Csaba ebben a helyzetben nõvérkének szólította, hogy leplezze. Hasonlóképp Isten is álruhát ölt, hogy közvetlen jelenlétével segítse gyermekeit.

   
 
Ausztria
 
     
 
Másnap Ausztria egy mesés városában, Linzben adtak koncertet. A Meditációs Központ termében ötvenen zsúfolódtak össze. Egy házaspár Chicagóból jött el az ígéretes programra. Nem bánták meg a hosszú utat. Sosem számít, mekkora áldozatot kell hozni, ha a béke és harmónia ügyérõl van szó...
Linzben
   

Az élet csodálatos ajándék - mondta Csaba - s minden problémánk abból fakad, hogy ezt elfelejtettük.

Ha hálás szívvel fogadjuk az élet eseményeit, ha felismerjük a felelõsséget sorsunkban, akkor minden a javunkra válik.

Az élet olyan, mint egy álom, csupán azért hisszük valóságosnak, mert tudatosságunk az anyagi világra redukálódik. Ha õszinte odaadással figyeljük a bensõ csend muzsikáját, akkor felismerjük, hogy a lét jóval több e múlandó univerzumnál...

 
     
 

Az élet hasonlatos egy olyan utazáshoz, melyen a mesemúzeumban vehetünk részt. Csabáék a koncert elõtt felültek a sárkányvonatra Pöstlingbergben, mely bejárta meseországot. Három kört tett meg ugyanazon alagútban, azonban mindig más megvilágításban. Az elsõ körnél csak a baloldali makettek voltak láthatóak, míg a másodiknál a jobboldaliak. Végül a harmadiknál fénybe borult az egész alagút, s láthatóvá vált mindkét oldal, a mennyezet és a sín is - az összes részletével.

Hasonlóképp az élet is különféle perspektívákban mutatkozik meg, amíg korlátozott a látásmódunk. Azonban a bensõ csendben megvilágosodik elõttünk a lét valósága, s felragyognak a korábban láthatatlan kincsek - akárcsak az alagút lámpái az utazónak.

   
Meseországban
 

Csipkerózsika történetét mindnyájan ismerjük gyerekkorunkból. Azonban a mese igaz, rólunk szól: mi is alvó hercegek-hercegnõk vagyunk, csak nem épp száz éveket alszunk át, hanem életeket-életek után...

Mindõkben ott vala a lehetõség a felébredésre, a gondolatmentes bensõ csend állapotában nyílik meg az Örök Valóságba vezetõ kapu...

     
 
     
 

Hol van a határ a mese és a valóság között?

Mi a valós és mi a mese?

 
     
 
     
A mesemúzeum remek hely a valóságnak tûnõ világ leleplezésére. Ott ugyanis minden feles léptékkel van modellezve, de ugyanakkor nagyon valósághûen - így a látogató rendkívül érdekes élményben részesül. Látod, hogy nem valós, mégis olybá vesz körül, mintha az lenne.
 
     
Vissza a fotˇalbumokhoz
Vissza a f§oldalra