Írások
Fotók
Programok
Videók
CD-k, DVD-k
Csengõhangok
CSÖP-program
   

Hargita Népe - VI. évfolyam 223. (15793) sz.

2004. szeptember 22., szerda

 

Meditációs és életmód- szeminárium

Az elmúlt hét végén két napon át Marosvásárhelyen tartott szemináriumot a Budapestrôl érkezett Labant Csaba ezoterikus dalszerzô, elôadómu^vész, életmód- oktató, a Csillagösvény Alapítvány megálmodója és megteremtôje.

- Sok éve kerestem a kapcsolatot Erdéllyel, olyan személyekkel, akik nyitottak, és akiknek a támogatására számíthatok. Most a nyáron érkezett a meghívás a Bálványoson szervezett életmódtáborba, és úgy éreztem, hogy hazajöttem - nyilatkozta az elôadó, aki tibeti éneklôedények, az indiai sajátosságnak számító harmónium és 12 húros gitár segítségével színesítette mondanivalóját. Az alapítvány a világ több országában mûködik, találkozókat, táborokat, zenés elôadásokat, békefesztiválokat szervez: Magyarországon, Indiában, Dél-Amerikában és másutt.

Labant Csaba elmondása szerint bentrôl kapta az indíttatást, hogy elinduljon ezen az úton. Véleménye szerint az egyénen múlik, hogy miképpen alakul a sorsa, hisz képesek vagyunk arra, hogy a tôlünk látszólag független dolgokra is nagy hatást gyakoroljunk. Céljuk, hogy a bensô béke megteremtésével a világbéke érdekében dolgozzanak. Ezt pedig csak az ôszinte példamutatással lehet elérni. Meggyôzôdésünk, hogy a szívekben és fejekben levô belsô feszültség és zûrzavar okozza a külsô problémákat. A Csillagösvény szándéka az, hogy a hozzájuk csatlakozókat támogassák abban, hogy saját bensô világukat békéssé varázsolják. Ennek megteremtésérôl beszélt az alapítvány vezetôje a szombaton és vasárnap tartott meditációs és életmód-szemináriumon, amelynek során az egészséges táplálkozásról szóló információk mellett a közösen elkészített ebéd során gyakorlati bemutatóra is sor került.