9 javaslat a boldog élethez

 

1) Minden erõmmel, képességemmel törekszem arra, hogy békés, harmónikus, szeretetteljes, szelíd - az erõszak minden formájától mentes - igaz, õszinte életet éljek.

 

2) Óvom és tisztelem a Természetet, megõrzöm értékeit az utókor számára is, tisztán tartom, megbecsülöm környezetemet.

 

3) Nem avatkozom bele az élet harmónikus rendjébe, ezért nem eszem húst és tojást - és semmi olyan étellé ízesített, manipulált dolgot, ami érzõ lény életének megrablásával kerül a tányérra. Tudatosítom magamban, hogy a kalóriacentrikus, materialista szempontoknál sokkal lényegesebb és meghatározóbb az ételek éterikus tartalma.

 

4) Ápolom anyanyelvemet, mélyítem nemzeti öntudatomat az õseim iránti hála, s leszármazottaim iránti elkötelezettség jeléül. Ugyanakkor õszinte tiszteletadással viseltetek más népek kultúrája iránt is. Segítem nemzettársaimat - de sosem mások rovására, csakis a tisztesség örök törvényei szerint - ugyanakkor más népek fiait-lányait is testvéri szeretettel támogatom rászorultságukban.

 

5) Minden erõmmel azon vagyok, hogy az Örök Isten által leginkább rendelt helyemen legyek e kerek világban - példámmal segítve embertársaimat ugyanez megvalósításában.

 

6) Napi rendszerességgel idõt fordítok bensõ fejlõdésemre, reggel-este elmélyülésben töltök 1-1 órát. Igyekszem a legtisztább, legnemesebb lelki táplálékokkal töltekezni.

 

7) Mindig tiszteletben tartom a szerelem szentségét, csak mély, õszinte és kölcsönösen tiszta érzelmek esetén létesítek testi kapcsolatot - a partner lelki, emberi értékeinek alapos megismerése után. Így kapcsolatom üdvözítõ és tartós, tartalmas lesz, hisz nem a múlandó élvezetek megtévesztõ illúziójára épül.

 

8) A romboló jellegû szórakozások helyett építõ célú elfoglaltságokkal töltöm meg napjaimat. Életvitelemmel egy békés, egészséges jövõt építek, káros szenvedélyeimet, rossz beidegzõdéseimet hasznos szokásokra cserélem.

 

9) Megélhetésemrõl csakis - az örök isteni értékrend szerint is - tisztességesnek számító, építõ jellegû tevékenységek végzésével gondoskodom. Nem esek olyan kísértések csapdájába, mely mások kihasználásából, megtévesztésével szerzi hasznát. Bevételeimbõl elkülönítek egy részt jótékonysági célokra.