Inicio
Programas
Fotos
Videos
CD-s, DVD-s
Contáctenos
Descargue Timbres
 

Nuestro objetivo es crear un tipo de Naciones Unidas según el modelo de Abel

Proveyendo Visión y liderazgo en el Tiempo de la Crisis Global - Conferencia Internacional

13-17 de Octubre 2007. en Seúl, Korea del Sur

A traducción estará lista en los próximos días, por favor visítenos después.
        
Mivel az ENSZ nem képes teljesíteni küldetését - a világbéke megteremtését és fenntartását - ezért az emberiség jövõjéért felelõsséget érzõ civil vezetõk összefogtak, hogy egy alternatív világszervezetet hozzanak létre. A kezdeményezés Koreából indult, a világ több mint 120 országából gyûltek össze vezetõ képviselõk, katonai vezetõk, mûvészek, alkotók, hogy közös összefogással minden erõfeszítést megtegyenek a békéért. Magyarország képviseletében Labant Csaba mûködött közre a Elõrelátás és vezetés a globális krízis idején konferencián Szöulban.

Világméretû összefogás egy un. Ábel-típusú ENSZ létrehozásáért. A mostani Káin-típusú ENSZ a káini felépítése miatt alkalmatlan feladata betöltésére, hisz csakis a szeretet örök törvényeit követve lehet békét teremteni.

A konferencia egyik fõ témája: az egészséges, békés társadalom alapjai. A béke alapillére a kiegyensúlyozott, harmónikus családi élet. Boldog család csak egymást szeretõ párok körül alakul ki, nagyon fontos tehát a párválasztásnál az örök értékek figyelembevétele. Ezt nagyban elõsegíti a házasság elõtti idõben tanusított önmegtartóztató életmód, hisz a szerelem templomát érdemes tisztán megtartani. Kölcsönös szereteten és megbecsülésen alapuló kapcsolatból egészséges (lelkileg is) utódok fognak születni, akik a békét és a szeretetet viszik majd tovább a jövõbe…


        

A konferencia résztvevõi egybehangzóan egyetértettek abban, hogy a homoszexualitás és a drog nem segíti elõ a családi és a társadalmi békét sem, így azokat NEM ajánlott támogatni. (Szó sincs diszkriminációról, mindenki azt kezd az életével, amit akar, de a TERMÉSZETES, az építõ, elõrevivõ dolgokat kell segíteni, nem az eltévedteket…)
Több felszólaló határozottan hangoztatta ezen véleményét, külön kiemelendõ a latviai demokrata párt vezetõjének és az ekvádori katonai parancsnoknak határozott hozzászólása.

Az európai szekció ülésén Labant Csaba röviden ismertette munkásságának céljait, a Csillagösvény Alapítvány kulturális misszióját, különösen a Földanya Dalfesztivál immáron 11 éves projekjét, melyben az összes ország együttmûködését kérte.

        
 

Külön kitért az itthoni problémákra, ismertette a kárpát-medencei helyzetet és Európa civiljeinek fokozott figyelmét és szolidaritását kérte a magyar nemzetre.

A cseh és szlovák képviselõkkel külön kerekasztal-beszélgetést folytatott, javaslatot téve a civil együttmûködésre. Kitért a Benes dekrétumokra is. Leszögezte, hogy a magyar nép sosem ártott senkinek, okot nem adott semmiféle "kollektív bûnösségre", a világháború idején is maximális lojalitással viseltetett a zsidó lakosság iránt, nem adott okot arra, hogy fasisztának legyen nevezve.

 
Mind szlovák, mind cseh oldalról egyetértettek Labant Csaba azon megállapításával, hogy a civilek közt nincs semmi ok a szembenállásra, egyedül az idegen érdekeket szolgáló politikusok keltenek feszültséget a nemzetek között. Erre csak az lehet a válasz, hogy a civil lakosság kölcsönös egyetértésben összefog és közös programokban mélyíti el az egymás iránti kölcsönös tiszteletet, ezzel demonstrálva a világ felé, hogy nem lépnek a gyûlölködés csapdájába. Tudatta velük, hogy 2007. tavaszán Lengyelország mellett mind Szlovákiában, mind Csehországban megszervezte a Földanya Kulturális Fesztivált. Szorgalmazta, hogy a közeli jövõben ismételjék meg közös szervezésben a Föld jövõjéért szervezendõ programot.
 
A világkonferencia célja, egy un. Ábel-típusú ENSZ létrehozása. A mostani, Kain-típusú eleve alkalmatlan a feladata ellátására. Csak az isteni értékrend alapján mûködõ szervezet képes tenni a békéért.
16-án délelõtt a közel-keleti konfliktus volt a konferencia témája, a koreai elõadó részletesen beszámolt a térségben végzett misszióról - rengeteg párbeszédre került sor az elmúlt években.
Csaba a konferencia szünetében
egyaránt tárgyalt a palesztín és az izraeli képviselõkkel és megállapodott velük egy Jeruzsálemben szervezendõ közös békefesztivál szándékáról.

 

Csaba egyenként tárgyalva az országok képviselõivel, hangsúlyozta, hogy az emberiség közös ellensége a hatalomvágy, mely kontrollálni akar mindent e Földön. Egy gyógyszer létezik csupán, mely hatásos védelmet nyújt: az igaz szeretet. Segítségével képessé válunk egy magasabb szemszögbõl tekinteni életünkre. Ha mélyen megértjük spirituális identitásunkat, akkor tudunk csak összekapaszkodni szeretetben, testvériességben. Akkor az önzés ereje nem tud többé egymás ellen fordítani, kijátszani bennünket. Mindennél fontosabb, hogy tudjunk egymásról, odafigyeljünk egymásra, így õrizhetjük meg szabadságunkat ezekben a nehéz idõkben.

Csaba október 17 - 20 -a között Dél-Korea-szerte zenés elõadásokat ad a bensõ béke és az örök értékek szellemében.

Képek és részletek a vidéki programokról

ITT

  
Regresar al fotoalbum