Legutóbbi feltöltés: 2010. jan. 3.
 
 
Lehetõségeink szerint minden héten legalább egyszer igyekszünk frissíteni, látogass vissza rendszeresen.
 
Üzenetek
 
 
 

Minden önzés, zsarnokság, gyûlölet megett lelki identitászavar rejtezik. A gonoszság egy beteg, természetellenes állapota az embernek, s leginkább egészséges légkörben van esélye gyógyulásra. Teremtsük meg e feltételt, a többit pedig bízzuk a Mindenhatóra! Szánalomra méltó azok helyzete, akik másokat kihasználnak, becsapnak, megrövidítenek, megölnek - hisz mindenki el kell számoljon a Teremtõvel, s meghajlanak majd a térdek, kegyelemért esedeznek majd a dölyfösök, a kapzsik, az igaztalanok...

 

 

Gyakorlat: Csendben összpontosítsd figyelmedet bensõdre. Ha bármi gondolat megzavarja a békédet, adj mégtöbb figyelmet szeretettel, hálával. Naponta 15-20 percet szentelj e gyakorlatnak legalább egyszer, de ha lehet, többször is.

 
       
 
   
       
 

A mai, elhidegült világban a jóság a legértékesebb kincs. Hányjunk fittyet a válságra, s ontsuk a jóság éltetõ sugarait mindenkire!

 

Boldog Karácsonyt!

 

Gyakorlat: Az ünnepek idején is szenteljünk idõt, figyelmet a lelkigyakorlatainkra - ilyenkor különösen nagy jelentõsséggel bír minden õszinte ima. Csípjünk le az idõnkbõl 10-20 perceket békülésre (meditációra), hogy aztán a családtagokkal, rokonokkal való együttlét során még mélyebb szeretetet, békét, harmóniát sugározzunk.

 
       
 

Az emberiségnek csupán egyetlen ellensége van: az önzés. Ez nyilvánul meg a különféle konfliktusokban, ez okoz békétlenséget. Felszámolni csak önkéntes elhatározásból és csakis önmagunkban lehet. Tudni kell róla, hogy nem tartozik semmilyen vallási felekezethez, nem köthetõ etnikai csoporthoz, s nem lehet összefüggésbe hozni társadalmi rétegekkel sem. Láthatatlan, megfoghatatlan - mégis képes megkeseríteni az életünket. Õszinte önvizsgálattal, kitartó lelki erõfeszítéssel, odaadó imádsággal azonban felszámolható.

 

 

Gyakorlat: Összpontosítsd figyelmed a bensõ csendre s õszinte óhajtással kívánd, hogy válj minél önzetlenebb, szeretetteli emberré. Kitartóan figyelj befelé, középre koncentrálj, onnan ered az éltetõ Fény, az Örök Forrás.

 
       
 

Ha csupa jóság, szeretet, béke tölti be lényünket, akkor a gonoszság nyilai lepattannak rólunk, s ezerszeres erõvel - mint a bumeráng - visszarepülnek feladójukhoz... De légy irántuk együttérzõ, mert nem tudják milyen csodás dolog szeretetben élni.

 

Gyakorlat: Összpontosítsd figyelmedet egész nap a jóság-szeretet-béke egységére. Ha figyelmed elkalandozna róluk, újra és újra koncentrálj befelé s erõsítsd meg lényedben a békét. Egy napra tedd félre a haragot, aggodalmat, félelmet. S ha a nap végén úgy találod, hogy jobb volt nélkülük, akkor ismételd minden nap (mindörökre) e gyakorlatot.

 
       
 

A gyûlölködõk vitorlájából csak úgy tudod kifogni a szelet, ha béke, szeretet van a szívedben. Ha a mindenütt és mindenkiben jelenlévõ Istenre összpontosítasz, akkor világod megszelidül, s a gonoszság elveszti befolyását. Békét és szeretetet a szívekbe! - rendet csak ilyen állapotban lehet teremteni.

 

 

Gyakorlat: Behunyom szemem, lecsendesítem gondolataimat, a bensõ Csendre figyelek, elmerülök benne 10-15 percre. Odaadó szívvel ismétlem: "Ó Mennybéli, a Te vendéged vagyok e világban. Minden élõlény a Te szeretett gyermeked, tudom: mindannyian testvérek vagyunk a Te nagy családodban."

 
       

Az embernek egyetlen feladata van az életben: SZERETNI.

Könnyû szeretni azokat, akik viszontszeretnek, de meg kell tanulnunk szeretni azokat is, akik gyûlölnek. Csakis a szeretet tudja megtörni azt a bûvös gonoszságot, mely pusztulásba igyekszik taszítani az egész világot.

 

Gyakorlat: Csendesítsd le gondolataidat, s éld át a hálát a létezésért. Idézd fel magadban, hogy mindannyian testvérek vagyunk egyazon családból, kivétel nélkül mindannyian a Teremtõ vendégei vagyunk e teremtett világban. Hogy Õ kiket hívott meg, s hogy kit meddig lát vendégül, az az Õ kegye. A mi feladatunk csupán: szeretni. Dolgozni a bensõ békénken. Csakis ezáltal szabadulhatunk ki a gonoszság karmaiból.

   
       
 

Mindazon dolgok, melyek a világban történnek, valójában csak mellékhatásai, amolyan indirekt következményei mindannak, ami lelkünkben kavarog. A bensõ béke megteremtése a kulcs a világ gyógyulásához, békéjéhez. Aki kívül próbál változtatni, azt magávalragadja az illúziók káprázata, aki viszont belülrõl fejlõdik, az által valóság csempészõdik a múlandó világba is.

 

Gyakorlat: Napi 20-30 perc odaadó béküléssel adózz a világ békéjéért. Csukott szemmel, odaadó imádságban teremts békét lényedben - ez tud majdan kihatni a környezetedre s a világra.

 
       
     
 

Mindnyájan vendégek, átutazók vagyunk e teremtett világban. Aki küldött, s aki vendégüllát - maga Isten... Éljük magasztos szívvel minden pillanatunkat, hisz a Mennybélihez így kerülhetünk közelebb. Ne vesztegessük figyelmünket az árnyakra, összpontosítsunk mindig a Bensõ Fényre - Õ ott lakik!

 

 

Gyakorlat: Helyezd magad kényelembe, behunyt szemmel húzd vissza figyelmedet a külvilágtól s összpontosíts minden szereteteddel a nagy Egyre, Istenre.

 
       
 

 

A világ minden problémájára megoldást jelentene, ha ráébrednénk önvalónkra. Az összes baj a hamis identitástudatban gyökeredzik.

 

Gyakorlat: Lehunyt szemmel figyelj befelé 15 percen keresztül. Mindig csak középre, és középre - még beljebb és beljebb... Ki vagyok valójában? - A Csend közepében megtalálod a választ.

 
 

Ha a Végtelen Szeretet mámorában éljük életünket, ha minden lélegzetünkkel az Örök Jóságot szolgáljuk, akkor - még ha mérget kevernének is étkünkbe, az nem hatna ránk...

A Szeretet Lény õszinte hívei kezében minden arannyá válik, a tányérukra csempészett méreg pedig gyógyszerré.

 

Gyakorlat: 15-20 percen keresztül összpontosítsd minden figyelmedet a bensõ békére, telítsd lényed Isten mennyei muzsikájával, hogy a hála, a jóság, a megbocsájtás nemes erényei váljanak társaddá. Ez védelmet ad a gonoszság mérgezõ lehelletével szemben, azonban ennek ellenére igyekezz egészségesen táplálkozni, kerülni az elkerülhetõ mérgeket...

   
       
 

Az az értékrend fogja meghatározni az életedet, ami mellett magad is kiállsz, amit gyakorlattá teszel. Ha fontos számodra a jóság, az együttérzés, az összetartás - akkor ezen dolgok számára is fontos lesz az életed. A nehéz helyzetekben is végül ki fog nyúlni egy kéz éretted...

Ha azonban a felszínesség, az érdekorientáltság, a megtévesztés mezsgyéjén ténykedsz, akkor emezekkel fogsz Te is szembetalálkozni.

 

Gyakorlat: Összpontosítsd minden figyelmedet a bensõ csendre, félretéve minden problémát, gondolatot. Hogy válhatok jobbá, igazabbá, hasznosabbá? 10-15 percig odaadó szívvel figyeld a csendet s köszönd meg a válaszokat, amit a Csend ad.

 
       
 

 

 

Ha zavar az árnyék, akkor nézz a Napba!

A Fényben gyönyörködve megszûnik minden árnyék...

 

 

Gyakorlat: Behunyt szemmel összpontosíts a Bensõ Fényre. Minél erõsebben figyeled, annál ragyógóbb, elragadóbb. Ne hagyd lankadni figyelmed, koncentrálj középre. Mindig csak középre és befelé... - ez a kiút a halandó létbõl.

 
       
 

 

Ha építõ jellegû tevékenységekkel töltjük meg életünket, akkor minden problémánk orvoslódik.

Ha letesszük a múltbéli hibáinkat, akkor szabaddá, formálható válik a jövõnk. Sorsunk azonmód megszabadul elrendeltségétõl, mihelyt egónk börtöne fölé emelkedünk.

Mint a sínen közlekedõ vonatautó, mely gumiabroncsokat kap s a meghatározott sínek rendszerébõl kilép a sokkal szabadabb országútra. :)

 

Gyakorlat: Mélyülj el a bensõ csend óceánjában, gyönyörködj a végtelen Csodában. Miközben lelked Istennél vendégeskedik, sorsod javul, életed gyógyul, bilincseid leolvadnak.

       
 

Ha nem akarod, hogy a sötétség helytartói kontrollálhassák az életedet - akkor tartsd be a következõ három dolgot:

1.) A mai naptól kezdõdõen minden áldott nap szentelj legalább egy órát az odaadó elmélyülésre. Félretéve minden gondolatot, aggodalmat, félelmet, kétséget - csakis a békére, az örök isteni harmóniára koncentrálj.

2.) A mai naptól kezdõdõen hagyj fel az erõszak minden közvetlen és rejtett formájával egyaránt (pl. hús- és tojásevés, harag, féltékenység, elvárás, kétség, félelem...)

3.) A mai naptól kezdve tégy meg minden tõled telhetõt a környezetedért, a körülötted élõkért - keresd a szeretetteli összefogás lehetõségét minden helyzetben.

Ha ezt a három tanácsot következetesen betartod, akkor reményeim szerint fokozatosan kiszabadulsz a sötétség kontrollja alól...

 

Bónusz gyakorlat mindezeken felül:

Békés szívvel imádkozz a világrontók lelkéért rendszeresen napi 10-15 percet. A köztetek lévõ karmikus köteléket úgy oldhatod el, ha megérted az õ helyzetüket is - így megbocsájtásoddal feloldozod õket és önmagadat is.

 
       
 

A hazugság akkor is hazugság marad, ha sokan hisznek benne. S természeténél fogva csakis hazug dolgokat teremt maga körül.

EMBER BOLDOG MÉG NEM LETT SOHA HAZUGSÁGOKBÓL KOVÁCSOLT ELÕNYTÕL.

A hazugság természetellenes, míg az igazság természetes dolog - ebbõl kifolyólag ez utóbbi épít, az elõbbi csak pusztításra képes. Még akkor is, ha néha másként mutatja magát. Lássunk át az illúziók fátylán! Éljünk õszinte, igaz életet!

 

Gyakorlat: Mélyedj el a bensõ csend óceánjában, 10-15 percig figyelmeddel kizárólag a csendet tápláld. Utána készíts magaddal õszinte számvetést, hogy mostantól még igazabban élhess.

 
       

(Lelki) erõfeszítés nélkül nincsen boldogság.

Ha érdemi változást szeretnénk ez életünkben, akkor dolgozzunk odaadóan, kitartóan a bensõ békénken. Mert ha csak a jószerencsére várunk, akkor az eredmény is felemás lesz. Tegyünk meg mindent, amit csak bírunk, s a Gondviselés kipótolja majd, ha az mégsem bizonyulna elegendõnek.

Az életben a lehetõségeink adottak, s rajtunk áll, mit kezdünk velük. Olyan, mint egy ösvény, melynek bejárására kaptunk egy meghatározott idõt. Ha azonban csak egyhelyben toporgunk, azzal nem növeljük meg az idõt s pláne nem az utat. De kitartóan haladva elérhetjük a célt.

 

Gyakorlat: Mélyedj el a bensõ csendben s éld át a hálát a csodás lehetõségért, melyet az élet jelent. Hálatelt szívvel figyelj minden képességeddel befelé 15-20 percig. Ezalatt hozd ki magadból a legjobbat!

   
       
 

Ha egy nemzet a szabadságát szeretné kivívni, akkor mindenekelõtt a spirituális szabadságot kell megtalálnia.

S elébb az egyének kell megleljék lelki önazonosságukat - mert csak egészséges emberek közössége alkothat egészséges nemzetet.

A valódi szabadság nem a rabtartók korlátozása, hanem azok megszelidítése, meghódítása (csakis jópéldával). Más kárára senki sem lehet szabad, azt elnyomásnak hívják... a harcot belül kell megvívnia mindenkinek, önmagában...

A zsarnokság jelensége az identitászavar egyfajta mellékhatása, melyet az elnyomó és az elnyomott közösen és kölcsönösen "adnak" össze, ezért a felelõsségük is közös.

Gyakorlat: Mélyedj el a bensõ béke óceánjában, 10-12 percen keresztül figyeld teljes odaadással az igézõ kékséget.

Ki vagy valójában? - Találd meg a helyed önmagadban, hogy megtalálhasd a nemzet és az emberiség nagy családjában is.

 
       
 

Fogadjunk nyitott szívvel minden eseményt - akár kedvünkre való, akár nem. A hála fénye képes rávilágítani, hogy minden Isten akarata szerint történik, mindnyájunk élete az Õ gondos kezében van.

 

Gyakorlat: Mélyedj el legalább 10-15 percre a bensõ csendben, gondolatok nélkül. Utána vedd számba, mi minden történt veled a mai napon. Éld át a hála érzését, keresd a dolgok mögött a Teremtõ akaratát.

 
       

A világ sorsa NEM a politikusokon múlik. S nem is a bankárokon. De mégcsak a médiagurukon sem. Sõt, a különféle titkos társaságok, páholyok megátalkodott, hataloméhes vezetõin SEM.

A világ sorsa csakis azon múlik, hogy mi van az emberek lelkében. A Tiedben, az enyémben.

A lelkedben pedig az van, amire a figyelmedet irányítod.

Összpontosíts Istenre - Õ béke, üdvösség, szeretet.

Ezzel adhatod a legtöbbet a világnak és magadnak egyaránt.

   
       

A Csend templomában megtalálható minden válasz.

Hálatelt szívvel élve pedig nincsenek többé kérdések.

Ha a csodálat hatja át lényünket, nem marad hely semmi egyébnek.

   
       

A világot meg nem változtathatod, de saját életedet igen.

Jópéldád által igényt ébreszthetsz másokban is a jóságra.

Tégy meg õszintén minden lelki erõfeszítést önmagad jobbításáért, teljesítsd ki lényedben a szeretet dimenzióját, s tapasztalni fogod, hogy a világ magától is kész a változásra.

:)

 
     

Egónk fátylán keresztül nézve torzított képet kapunk mindenrõl. Ha az életet igazságtannak tartjuk, az a fénytörés következménye.

Ám, ha föléemelkedünk az önzés, a félelem, kétség illúzióinak, ha lecsendesítjük elménket, és békét teremtünk szívünkben-fejünkben, akkor az Igazság oly ragyogó formában fog visszatükrözõdni lelkünkbõl, mint a tükörsima tó vizén a part és az égbolt.

 
 
A szeretet csodás kincs - minél többet osztunk szét belõle, annál több marad.
 
     
Ha elvárjuk, hogy a körülöttünk lévõ világ megváltozzon, akkor csalódni fogunk s csak konfliktusba kerülünk a világgal. Ha azonban magunkat változtatjuk meg s elvárások nélkül, egyszerûen csak jó példát mutatunk, akkor a világ magától megváltozik.
 
 

Az, aki az önös érdekeit az igazság elé helyezi, az elveszett.

Akinek viszont fontosabb az igazság a pillanatnyi önös érdekeinél, az a legsûrûbb dzsungelbõl is hazatalál.

 

Változtasd meg mindazt a világban, amit pusztán a tiszta szereteted által megváltoztathatsz. Amit pedig nem tudsz ily módon megváltoztatni, azt fogadd el - ugyanilyen tiszta szeretettel.

Isten elrendezi mindazt, amit mi nem tudunk - bízzuk hát Reá teljes szívünkbõl. :)

     
Pontosan annyit érünk, amennyi a szeretet bennünk.
 
     
 
Vissza a főoldalra