LABANT CSABA ÜZENETE MINDNYÁJUNKNAK

 

Az utóbbi napok eseményei mindnyájunk számára sorsdöntő vizsgák az Öröklét Iskolapadjában.

 

Teljes szívemből imádkozom Nemzetünkért, és kívánom, hogy mindnyájan lássuk meg a Mindenható szeretetteljes üzenetét az utóbbi napok szomorú eseményei mögött. Nemzetünk sorsa múlhat azon, hogy most bölcsen, szelíden kitartunk-e az erkölcsi értékek igaz ösvényén.

 

Életünk egy benső tanulási, nemesedési folyamat műhelye. Kifejezetten a lelki fejlődésünk érdekében alakítja a Mindenható láthatatlan keze életünk eseményeit. A nehézségek vizsgák, üzenetek, fokmérői spirituális tudatosságunk minőségének.

 

Komoly lelki kihívást jelent, hogy maradjunk meg a béke és a szeretet ösvényén, amikor cinizmussal tiporják sárba alapvető emberi jogainkat, nemzeti és emberi szuverenitásunkat a hatalom önjelölt császárai.

Próbatétel, hogy amikor a hazugság galád eszközével provokálnak, vajon mi indulatokkal válaszolunk-e? Maradjunk a benső béke és a szeretet állapotában, igazítsuk lelkünket az örök értékekhez, ne hagyjuk, hogy a múlandó világ káprázata haragot, feszültséget szüljön bensőnkben.

 

Olyan időminőségben élünk, melyben látszólag a sátáni erők uralják a földi világot. Ez azonban csak a felszín, érezzük meg, ismerjük fel a dolgok mélyén rejlő időtlen bölcsesség üzenetét. Összpontosítsunk a múlhatatlan Igazságra, mely nem függ sem médiák hamisított látszatigazságaitól, sem világrontó, nemzet- és hazaáruló bársonyszékes bűnözők beteges önkényétől.

 

Jobb világot, szebb jövőt csak úgy remélhetünk, ha béke honol lelkünkben. Amíg harag, gyűlölet hullámai mossák szívünk partjait, addig az ördögi erők markában vagyunk. Az öröklét láthatatlan törvényei értelmében nem mentség, hogy földi értelemben véve nagyon is érthető az elkeseredésünk, haragunk. Abban a szent pillanatban, ahogy átlépjük énünk földi korlátait, felismerjük a zsarnok cinikus fintora mögött a hatalommámor fogságában vergődő lelket.

 

A fizikai szinten tehetetlen, elnyomott, kizsákmányolt népként függ sorsunk hatalommániában szenvedő zsarnokok ördögi szeszélyétől, melyet kiszolgáló gépezetükön keresztül erőltetnek reánk, azonban a lélek szintjén az az igazság, hogy a bennünk rejtett formában és rejtetlenül is megbúvó indulatok, félelmek, kétségek adnak felhajtóerőt a hatalom bitorlóinak önkényuralmuk megvalósításához.

Az erőszak démona él a lehetőséggel az esetben is, ha rendőri túlkapásokban nyilvánulhat meg (például békés tüntetők brutális agyba-főbe verésében) és akkor is, ha önvédelemből elkövetett rendőrautó gyújtogatásra nyílik alkalma kétségbeesett, alkotmányos jogainak gyakorlásában korlátozott demonstrálók személyében.

Lelki, erkölcsi fölényünkkel, benső békénk tiszteletet parancsoló erejével igyekezzünk legyőzni a zsarnokságot! Dolgozzunk lelkünkben az érzelmi szabadság megvalósításán, s benső erőfeszítéseink a külvilágban is látható eredményt teremtenek majd. Egy tiszta, békés, szeretetteljes összefogásban élő népet nem kényszeríthet igába semmiféle eszközökkel a pénzvilág fizetett hatalmi gépezete. Az élet örök törvényei megvonják éltető erejüket azoktól a zsarnokoktól és pribékjeiktől, akik igaz szívű, szabadlelkű embereket próbálnak rabságba kényszeríteni. Sikerük csak addig tarthat, amíg lelkünkben kétségek, félelmek, szívünkben harag és indulat honol.

De kevés csupán tetteinkben békésnek maradnunk, ha belül gyűlölet lakozik, az táplálja a zsarnokok erejét. Lelkünk békéje szelídítheti csak meg a sátán kígyóját, mely félelmeinken, kétségeinken, lelki gyengeségeinken hízva igyekszik bekebelezni a világot.

 

Mi, magyarok az ősi bölcsesség, a szeretet és béke ösvényét jártuk mindig az írott és a hivatalosan nem ismert, az írott történelem előtti időkben is. Édes anyanyelvünk az igaz bölcsesség élő gyémántja, szavaiban, szabályaiban hordozza a Természet és a Természetfölötti örök törvényeit. Nemzetünk nagyjai, vezetői, királyai a békés erő, a bölcs szeretet, az Istennel való benső kapcsolat szelíd útján jártak Nimródtól, Atillától Nagy Lajosig, Mátyásig. Hőseinket nem az öklük, hanem a benső, lelki nemességük, az örök Igazság iránti elkötelezettségük tette naggyá.

 

Tiszta szívemből kívánom, és imádkozom érette, hogy e nehéz napok szolgálják mindnyájunk benső fejlődését, hogy a megpróbáltatások kovácsoljanak bennünket újból egységes, egészséges, békés, erős nemzetté, mely a szabadság, a szeretet gyógyító példaképe lehet ismét a világ számára.

 

Szeretettel:

 

Labant Csaba

dalszerző-előadóművész, természetgyógyász, a béke utazó nagykövete

 

2006. szeptember 21.